Free cookie consent management tool by TermsFeed

Helder water Pool Smart clear floc - 5L

Pool Smart clear floc - 5L

Pool Smart clear floc - 5L

€ 23,00

 In winkelmandje

Op voorraad

Details

Pool Smart Opheldering DC voor het ophelderen van troebel water, veroorzaakt door fijne onzuiverheden in het water die niet door het filterzand worden tegengehouden.

Vlokkingsmiddel zorgt er voor dat alle fijne deeltjes die rondzweven in uw zwembad samen klitten en zo makkelijker tegengehouden worden in de filter.

  • Opstartbehandeling : giet 100 ml ophelderingsproduct per 10 m³ in het zwembad.
  • Tweewekelijkse behandeling : giet 100 ml ophelderingsproduct per 10 m³ in het zwembad.
  • Herstellingsbehandeling : giet 500 ml ophelderingsproduct per 10 m³ in het zwembad.

Toevoegen langs de zwembadrand. Eventueel chloorchoc behandeling vooraf uitvoeren.

Veiligheidsvoorschriften: Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.