Free cookie consent management tool by TermsFeed

Helder water Pool Smart clear floc - 1L

Pool Smart clear floc - 1L

Pool Smart clear floc - 1L

€ 10,00

 In winkelmandje

Op voorraad

Details

Pool Smart Opheldering DC voor het ophelderen van troebel water, veroorzaakt door fijne onzuiverheden in het water die niet door het filterzand worden tegengehouden.

  • Opstartbehandeling : giet 100 ml ophelderingsproduct per 10 m³ in het zwembad.
  • Tweewekelijkse behandeling : giet 100 ml ophelderingsproduct per 10 m³ in het zwembad.
  • Herstellingsbehandeling : giet 500 ml ophelderingsproduct per 10 m³ in het zwembad.

Toevoegen langs de zwembadrand. Eventueel chloorchoc behandeling vooraf uitvoeren.

Veiligheidsvoorschriften: Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.