Free cookie consent management tool by TermsFeed

Helder water Pool Smart vlokkenmiddel in cartouches - 1kg

Pool Smart vlokkenmiddel in cartouches - 1kg

Pool Smart vlokkenmiddel in cartouches - 1kg

€ 14,50

 In winkelmandje

Op voorraad

Details

Gebruiksaanwijzing: 

Ideale pH waarde : 7.0 - 7.4. Direct na de 2de of 3de spoeling 1 cartouche per 40-50 m³ zwembadwater in de skimmer leggen. Uitsluitend toepassen bij zand- en glasfilters! Let op : niet geschikt voor patroonfilters! Nooit met andere chemicaliën mengen. Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen. Dit product buiten bereik van kinderen houden, rechtopstaand, in gesloten originele verpakking, koel en niet in direct zonlicht vervoeren of opslaan.

Veiligheidsvoorschriften: 

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Signaalwoord / Gevaar: